MahaMangala Aarati

Om Jaya Jagadheesha Hare Swami Jaya Jagadheesha Hare

Bhakta janonke sankat Bhakta janonke sankat K shan me door kare

Om Jaya Jaagadheesha Hare

Jo dhyave phal pave Dhukh bin se man ka Swami dhukh bin se man ka

Sukha sampati Ghar ave Sukha sampati Ghar ave Kasht mite tan ka

Om Jaya Jagadheesha Hare

Mata pita tum mere Sharan padum mi kis ki Swami sharan padum mi l<is ki

Tum bina aur na dooja Tum bina aur na dooja Asha karum mi l<is ki

Om Jaya Jagadheesha Hare

Tum pooran Paramatma Tum Antaryami Swami Tum Antaryami

Parabrahma Parameshwara Parabrahma Parameshwara Tum sab ke Swami

Om Jaya Jagadheesha Hare

Tum karuna ke sagar Tum palan karta Swami Tum palan karta

Mi sevak tum swami Mi sevak tum swami Kripa kara bharta

Om Jaya Jagadheesha Hare

Tum ho ek agochar Sab ke pranapati Swami sab ke pranapati

Kis vidhi mi loom dayamaya Kisi vidhi mi loom dayamaya Tum ko mi kumati

Om Jaya Jagadheesha Hare

Deena bandhu dukh harta Tum rakshak mere Swami tum rakshak mere

Apane hast uthavo Apane hast uthavo Dwar khada mi tere

Om Jaya Jagadheesha Hare

Vishaya vikar mithavo Pap hara deva Swami pap hara deva

Shraddha bhakti badhavo Shraddha bhakti badhavo Santan ki seva

Om Jaya Jagadheesha Hare

Tan man dhan sab kuch hi tera Swami sab kuch hi tera

Tera tujh ko arpan Tera tujh ko arpan Kya lage mera

Om Jaya Jagadheesha Hare

Om Jaya Jagadheesha Hare Swami Jaya Jagadheesha Hare

Bhakta janonke sankat Bhakta janonke sankat Kshan me door kare

Om Jaya Jagadheesha Hare

Mangala Arati

Karpoora Gauram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendra Haram

Sada Vasantam H ridayaravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami

Mangalam Bhagavan Vishnum Mangalam Garudadhwajah

Mangalam Pundareekaksham Mangalayatano Harih

Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha SadhikeSharanye Tryambake Gauri

Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute

Mahalakshmi Ashtakam

Namastestu Mahamaye Shree pithe sura p oojite

Shanka Chakra Gadha haste Maha Lakshmi Namoostute

Namaste Garudarudhe Kolasura bhayankari

Sarva papa hare devi Maha Lakshmi Namoostute.

Sarvajne sarva varade Sarva dushta bhayankari

Sarva duhkha hare devi Maha Lakshmi Namoostute

Siddhi buddhi prade devi Bhakti mukti pradayini

Mantra moorte sada devi Maha Lakshmi Namoostute

Adyanta rahite devi Adi shakti Maheshwari

Yogaje yoga sambhute Maha Lakshmi Namoostute

Sthula sukshme maha raudre Maha shakti mahodari

Maha papa hare devi Maha Lakshmi Namoostute

Padmasana sthithe devi Parabrahma swaraopini

Parameshi jagan mata Maha Lakshmi Namoostute

Shwetambara dhare deviNanalankara shobhite

Jagasthithe JaganmataMaha Lakshmi Namoostute

Phalashuti

Maha Lakshmyashtakam Stotram Yah patheth bhakti man narah

Sarva siddhi mavapnoti Rajyam prapnoti sarvada

Eka kalam pathennityam Maha papa vinashanam

Dwikalam yah pathennityam Ohan a dhanya samanvitah

Trikalam yah pathennityam Maha shatru vinashanam

Maha Lakshmi Bhavennityam Prasanna varada shubhah

Prarthana

Twameva mata cha pita twameva Twameva bandhushcha sakha twameva

Twameva vidya dravinam twameva Twameva sarvam mama deva deva

Satvika Tyagam

Kayena vacha manasendriyairva Buddhyatmana va prakrite swabhavath

Karaomi yadyad sakalam parasmai Narayanayeti samarpayami

Mukam karaoti vachalam Pangum langhayate girim

Vat krupa tamaham vande Paramanandam Madhavam

Vasudeva sutam Devam Kamsa Chanoora mardhanam

Devaki paramanandam Krishnam V<rnde Jagadgurum

Kararavinde na padaravindam Mukharavinde viniveshayantam

Vatasya patrasya pute shayanam Balam Mukundam manasa smarami

Sri Krishna Govinda Hare Mu rare He Natha Narayana Vasudeva

Jihve pibaswa amritam yat deva Govinda Damodara Madhaveti

Sri Govinda damodara Madhaveti Sri Govinda Damodara Madhaveti

Yani kani cha papani Janmantara kritanicha

Tani tani vinashyanti Pradakshinam pade pade

Prakrishta papa nashaya Prakrishta phala siddhaye

Pradakshinam karomityam Praseeda Parameshwari

Anyatha sharanam nasti Twameva sharanam mama

Tasmat karunya bhavena Raksha Raksha Maheswari

Scroll to Top